Publikace a další výstupy

Průběžně doplňované informace o publikační aktivitě dedikované k tomuto projektu.

Praktické uplatnění pneumatického pružicího prvku (IA 01)

Cirkl, D., Sivčák, M., Votrubec, R.: Sedák s proměnnou tuhostí. Funkční vzorek KMP-FV-2012-1, datum uplatnění 2012, datum sběru 2013

Zařízení ke vstřikování tekutého plynu pro spalovací motor (IA 02)

Beroun, S., Brabec, P., Moc, L., Ditrich, A., Dráb, O., Popelka, J., Starý, P. Zařízení ke vstřikování tekutého plynu (LPG) pro pístové spalovací motory. Zpráva SM 702/2013. TU v Liberci, březen 2013.

Beroun, S., Brabec, P., Moc, L., Ditrich, A., Dráb, O., Popelka, J., Starý, P. Vstřikovač kapalného LPG s elektrickým ohřevem - varianta s odporovým drátem. Funkční vzorek. TU v Liberci, březen 2013.

Beroun, S., Brabec, P., Moc, L., Ditrich, A., Dráb, O., Nguyen, T., T. Computational Modeling of the liquid LPG Injection into the suction Manifold of an SI Vehicle Engine. 4th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering. Moscow, July 2013.

Servisní roboty pro inspekční a technologické funkce na vertikálních stěnách (IA 04)

Novotný, F., Horák, M., Plavec, M. Service Robot for Motion on the Vertical Oriented Walls. Applied Mechanics and Materials, Vol. 282 (2013), p. 39-44, 2013, Trans Tech Publications,Switzerland, ISBN-13: 978-3-03785-603-1, ISSN: 1660-9336, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.1000.39.

Horák, M., Novotný, F., Starý, M. Mobile Robot for Service Applications on the Vertical Walls. International Congress on Engineering and Technology ICET 2013, 25th - 27th June 2013, Chorvatsko, p. 55-60, ISBN 978-80-87670-08-8 (CD - version).

Horák, M., Novotný, F., Plavec, M. Mobilní plošina pro pohyb po vertikální stěně. Patent, číslo 303 697, 6. 2. 2013, Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Horák, M., Novotný, F., Starý, M., Černohorský, J. New Generation of Mobile Platform of Service Robot for Motion along Vertical Walls. Applied Mechanics and Materials Vol. 613 (2014) pp 126-131, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.613.126, ISBN-13: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336

Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy (IA 06)

Lenfeld, P., Běhálek, L., Ausperger, A., Bobek, J., Seidl, M. Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi kokosu pro výrobu plastových dílů. Patentová přihláška, číslo přihlášky vynálezu PV 2011-854.

Lenfeld, P., Bobek, J., Seidl, M. Kompozit s termoplastickou polyolefinickou matricí a vlákny kokosu pro extruzní procesy. Patentová přihláška, číslo přihlášky vynálezu PV 2012-736.

Lenfeld, P., Běhálek, L., Ausperger, A., Bobek, J., Seidl, M. Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi kokosu pro výrobu plastových dílů. Užitný vzor č. 24040.

Lenfeld, P., Bobek, J., Seidl, M. Kompozit s termoplastickou polyolefinickou matricí a vlákny kokosu pro extruzní procesy. Užitný vzor č. 24915.

Lenfeld, P., Bobek, J., SeidL, M. Kompozit s termoplastickou polyolefinickou matricí a vlákny kokosu pro extruzní procesy. Přihláška mezinárodního patentu PCT/CZ2013/000109, 2013.

Lenfeld, P., Běhálek, L., Bobek, J., Brdlík, P., Habr, J., Seidl, M. Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a vlákny banánovníku. Přihláška patentu PV 2013-420, 2013.

Lenfeld, P., Běhálek, L., Bobek, J., Brdlík, P., Habr, J., Seidl, M. Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a vlákny banánovníku. Užitný vzor č. 25823, zapsáno 2013.

Lenfeld, P., Běhálek, L., Bobek, J., Brdlík, P., Habr, J., Seidl, M. Ponafil. Evropský průmyslový vzor No. 011853652, platný dokument, datum zápisu 05. 11. 2013.

Progresivní technologie výroby samonosných spodních návinů pro šití autopotahů (IA 07)

AMRICH, M. Navíjecí zařízení pro skupinové navíjení. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci. 2013.

RIEGR, J. Konstrukce navíjecího stroje s digitálním vinutím. [Diplomová práce] Technická univerzita v Liberci, 2014.

LE VAN, K. Konstrukční řešení uložení vřeten a lisovacích pouzder. [Bakalářská práce] Technická univerzita v Liberci, 2014.

Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II

J. Hanuš, P. Rydlo, L. Ševčík, M. Konečný, D. Vejrych, M. Diblík.: Technology for manufacturing folding of textile, International Conference TEXSCI 2013, Liberec září 2013

J. Hanuš, P. Rydlo, L. Ševčík, M. Konečný, D. Vejrych, M. Diblík.: The design of the folding device for the production of 3D textile products, 54th international conference of machine design departments, Hejnice září 2013

EP 1985735 B1 Hanuš J., Ševčík L., Konečný M., Rydlo P.:Device for producing textile of the defined thickness. Vlastník: Technická univerzita v Liberci. Prodlužována platnost na DE 2013.

EP 2309045 A1 Hanuš J., Ševčík L., Konečný M., Rydlo P., Diblík M.: Pleated fabric and textile formation comprising a layer of pleated fabric. Vlastník Technická univerzita v Liberci.

Ostatní

Užitný vzor 20308 Hanuš J., Ševčík L., Konečný M., Rydlo P., Diblík M.: Skládaná textilie a textilní útvar obsahující vrstvu skládané textilie přihlašovatel Technická univerzita v Liberci.

Užitný vzor 19438 Diblík M. Ševčík L. Rydlo P., Hanuš J., Konečný M.: Uložení rotační součásti na čepu a uložení ložiska vodící řemenice předepjatého pásového dopravníku textilního stroje na čepu. Přihlašovatel Technická univerzita v Liberci.

Užitný vzor 23371 Konečný M., Hanuš J., Ševčík L. Rydlo P., Diblík M.: Zakrucovací mechanismus pro zakrucování vláken na povrchu vlákenného útvaru. Přihlašovatel Technická univerzita v Liberci.