Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II (IA08)

Stroj na výrobu speciálních vícevrstvých skládaných 3D textilií pro využití zejména pro výrobu filtrů na filtraci plynných a kapalných skupenství. Tato unikátní technologie umožňuje výrobu speciálních filtrů zejména na filtraci vzduchu, vody, oleje vyznačující se vyšší pohltivostí materiálů a tedy vyšší účinností než standardní filtry. Více vrstev umožnuje i řízení a nastavení filtračního procesu. Stroj je zkonstruován tak, že na vstupní části umožnuje založení několika různých materiálů, například různých textilií, papíru, fólií, včetně nanovrstev, potom dojde k vytvoření 3D struktury z těchto materiálů a k fixaci vrstev. Do procesu mohou být přidávány i vrstvy obsahující různé prášky, včetně nanoprášků. Na výstupu je mechanicky fixovaný výrobek definovaných rozměrů.

Novost spočívá ve tvorbě skládaného 3D produktu vhodného pro další zpracování do filtrů, kde se zvyšuje jejich kapacita a životnost. Tento princip není ve světě běžně používán a proti jiným principům se vyznačuje vysokou efektivitou výroby a nízkými provozními náklady. Výzkum a vývoj filtrů se provádí například na pracovištích Vysoké školy chemickotechnologické v Praze, ale na jiném principu. Některé typy filtrů byly testovány v akreditovaných laboratořích, možnosti využití jsou širší a je potřeba přizpůsobit složení filtru (různé vrstvy) požadavkům filtrace podle výsledků dalších testů.

Nabízený výrobek má příznivý poměr mezi objemem filtru a sorpční plochou. To je dáno díky vlastnostem 3D textilie. Vzhledem k tomu, že nový produkt pro některé filtrační aplikace se vyznačuje vyšší účinností záchytu částic, menším zanášením a tedy i vetší životností je v této oblasti jedinečný. Výrobek je možné složit z různých vrstev, a tak nastavit řízené chování filtru  pro některé typy filtrace.

Produkty jsou charakteristické vlnitou strukturou v tloušťce o rozsahu 4 až 7 mm, hmotností v rozsahu cca 300 až 900 g/m2. Základní vstupní materiály jsou netkané textilie typu spun-lace, jet-lace, klasické vpichované textilie o hmotnosti v rozsahu 60 až 120 g/m2. Produkty lze vyrábět ze dvou a více vrstev v jediném technologickém kroku. Vnitřní vrstvou muže být např. plastová folie, hliníková folie, vrstva z nanovláken apod. Pro zvýšení pevnosti výsledného produktu je možné opět v jediném technologickém kroku přidat na povrch produktu armovací síť.

ROTIS je určen pro akustické izolace v automobilovém průmyslu, filtrační media a speciální filtry, sorbenty lehkých olejových fázi z podzemních vrtů, podložky pod koberce, těsněni apod.

Technické parametry vyvíjeného prototypu ROTIS

Parametry prototypu stroje:

 • Výstupní rychlost do 30 m/min
 • Pracovní šířka 1600 mm
 • Příkon 15 kW

Parametry produktů:

 • Vstupní polotovar, hmotnost 20 - 150 g/m2
 • Vstupní polotovar, tloušťka 0,5 - 2 mm
 • Výstupní produkt, hmotnost 200 - 900 g/m2
 • Výstupní produkt, tloušťka 4 - 7 mm

Princip technologické operace na stroji:

Vertikální skládáni tenkých netkaných textilii typu "spun-lace", klasických vpichovaných textilii, vrstev z různých typů textilii (melt- blown, jet-lace, folii, papíru apod.) mezi ozubenými koly za současné fixace skladů kvazi-přízemi na tloušťku produktů 4 - 7 mm, nebo 10 - 16mm.

Podmínkou fixace jsou volné konce nebo volné úseky vláken na vnějším povrchu vstupního produktu.

Co nabízíme:

Potenciálním výrobcům zařízení ROTIS:

 • Licenci na výrobu stroje;
 • Spolupráci při zavádění sériové výroby
 • Spolupráci na výzkumu a vývoji skládané textilie;

Potenciální aplikace:

 • nanovlákenné produkty
 • filtrace
 • sorbenty (bio-kontaminace)

Ukázky výrobků


ROTIS-3.jpg

ROTIS-4.jpg

ROTIS-5.jpg

Kontakt:

Prof. Ing. Ladislav Ševcík CSc.
Telefon: 485 353 316
E-mail: ladislav.sevcik@tul.cz

Letáček v PDF: česky, english

Představení stroje na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II a jeho produktů

Dne 29. 11. 2012 byl prezentován stroj ROTIS II, bylo pozváno 25 vytypovaných firem jak českých tak zahraničních, jmenovitě 35 osob, přítomno bylo 21 účastníků. Více informací je ve fotogalerii.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2013

Ve dnech 7. až 11. října 2013, bylo zařízení ROTIS s úspěchem představeno na MSV v Brně.