Progresivní technologie výroby samonosných spodních návinů pro šití autopotahů (IA07)

Samonosné spodní náviny (SSN) jsou náviny bez nosné dutinky určené zejména do šicích strojů s vázaným stehem. SSN se budou vyrábět s využitím nových ověřených progresivních technologií, které zajistí pro koncové uživatele nové užitné vlastnosti.

Nejvýznamnější vlastnosti SSN:

  • jsou navinuty dokonale přesným křížovým vinutím s maximálním množstvím navinuté nitě,
  • mají přesně definovanou délku nitě s tolerancí 0,1 m,
  • mají dvojnásobné množství navinuté nitě ve srovnání s přírubovou cívkou stejných rozměrů.

To vše jsou atributy výrobku, které jsou v porovnání s jinými komerčními řešeními jedinečné.

V současné době nejsou a doposud nebyly na trhu dostupné technologie pro výrobu SSN. Nejsou ani běžně dostupné SSN, přestože je o ně zájem a firma Dürkop-Adler AG má pro jejich využití vyvinutý nový typ rotačního chapače, který je možné vyměnit za původní i na stávajících šicích strojích. Technologie dokonale přesného křížového vinutí pro navíjení SSN, vyvinutá na Technické univerzitě v Liberci, je nová, doposud mimo univerzitu nevyužitá.

Plánované kvalitativní a výkonové parametry navíjených SSN:

  • dvojnásobné množství navinuté délky v SSN ve srovnání s klasickou přírubovou cívkou stejných rozměrů, což umožnuje dvojnásobnou délku šití bez nutnosti výměny SSN,
  • přesná délka návinu s přesností 0,1m což umožnuje programovat zastavení šicího stroje s výzvou na výměnu vyprázdněné spodní nitě SSN mimo švu,
  • požadované rozměry SSN,
  • výkon navíjení cca 7-10 SSN/min na vřeteno (1 automat).

Kontakt:

Prof. Ing. Jaroslav Beran CSc.
Telefon: 485 353 171
E-mail: jaroslav.beran@tul.cz

Letáček v PDF: česky

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2014

Ve dnech 29. září až 3. října 2014 byly vystavovány vzorky samonosných spodních cívek na MSV Brno.