Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy (IA06)

Hlavním cílem aktivity je proces přípravy, výroby a zpracování syntetických kompozitů s přírodními plnivy. Prvním krokem je příprava takovýchto směsí a následným krokem je zpracovatelnost takto připravených kompozitů technologií vstřikování pro rozdílné průmyslové aplikace.  

Navržené řešení reaguje na vzrůstající poptávku a požadavky na tyto materiály, které jsou však v České republice doposud velmi málo rozšířené. Na základě našich zkušeností a znalostí jsme schopni připravit kompozity se syntetickou matricí a přírodními plnivy pro technologii vstřikování, což je hlavním přínosem a tržním potenciálem aktivity.

Porovnání vlastností vyvíjených materiálů

Kokosová palma

Porovnání modulu pružnosti [MPa] u vybraných polymerů a "zelených" materiálů
(T - talek, GF - skleněná vlákna, NF - přírodní vlákna, Co - kokos)

Porovnání hustoty [kg.m-3] u vybraných polymerů a "zelených" materiálů
(T - talek, GF - skleněná vlákna, NF - přírodní vlákna, Co - kokos)

Porovnání orientačních cen [EUR/kg] u vybraných polymerů a "zelených" materiálů
(T - talek, GF - skleněná vlákna, NF - přírodní vlákna

Co nabízíme

  • konzultační a poradenskou činnost při vytipování a výběru dílů z vašeho výrobního portfolia pro nasazení NF kompozitů;
  • přípravu granulátu z hlediska jeho složení dle našich zkušeností a vašich požadavků;
  • výrobu granulátu NF kompozitu pro aplikace na vybrané díly;
  • pomoc při technologickém nasazení, zkoušení a ověření;
  • provedení vybraných testů a měření na vyrobených dílech.

Ukázky výrobků


Polymery-1.jpg

Polymery-2.JPG

Polymery-3.JPG

Polymery-4.JPG

Polymery-5.JPG

Polymery-6.JPG

Kontakt:

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Telefon: 485 353 340

E-mail: petr.lenfeld@tul.cz

Letáček v PDF: česky, english