Inteligentní systém řízení nástroje pro tažení výlisků z plechů

Navrhované řešení aktivity je založeno na vytvoření systému řízení nástroje pro tažení plechu využívajícího numerické simulace a adaptivní změny technologických parametrů v průběhu procesu tažení. Změna parametrů v průběhu vlastní výroby je prováděna na základě vyhodnocovaných snímaných veličin procesu tažení a výpočtu metodou konečných prvků (MKP). Aplikační potenciál je především v oblastech automobilového průmyslu a odvětvích zpracovávajících speciální slitiny kovu, kde se docílí snížení energetické a časové náročnosti výroby a snížení zmetkovitosti.

Inovační potenciál aktivity vychází z běžně dostupné a známé technologie tažení plechu. V praxi se využívá několik typů technologií tažení s různým systémem ovládání nástroje. Současné systémy neumožňují aktivní změnu technologických parametrů. Dosažení požadované kvality výrobku je často řešeno systémem změny nastavení nástroje a následného testu spolehlivosti. Tento postup přináší časové prodlevy a ztráty důsledkem výroby neshodných výrobků.

Aktivita reaguje na vzrůstající poptávku a požadavky na zpracování materiálů se specifickými vlastnostmi. Jedná se především o slitiny na bázi Al, hořčíkové slitiny, slitiny titanu a vysoko pevnostní ocelové plechy. Zpracování těchto speciálních materiálů je v České republice doposud velmi málo rozšířené. S ohledem na rozvoj progresivních technologií a snižování ekologické zátěže při výrobě a provozu různých typů strojírenských zařízení sebou přináší tlak na aplikace takovýchto materiálů. Výsledky výzkumu v oblasti využití systému řízení nástroje pro tažení plechu lze shrnout do následujících bodů:

  • snížení nehomogenity mechanických vlastností výrobku vlivem optimálního rozložení deformace v ploše výlisku;
  • v oblasti kritických míst výlisku snížení mezních deformací;
  • docílení úspory v oblasti přímých a nepřímých nákladů na základě snížení počtu technologických operací;
  • snížení počtu neshodných výlisků a tím snížení materiálové náročnosti.

Kontakt:

Ing. Pavel Solfronk Ph.D.
Telefon: 485 353 374
E-mail: pavel.solfronk@tul.cz

Letáček v PDF: česky, english