Mobilní stabilizovaná platforma s možností nestandardních manévrů pro sociálně-zdravotní a obranně-bezpečnostní použití (IA 03)

Cílem aktivity je zařízení pro přepravu definované třídy objektů s vysokými nároky na zachování stabilizované polohy v komplikovaném terénu, který vždy nelze překonat prostou jízdou a kdy je nutno použít stabilizační systém a systém nestandardních manévrů spojených se změnami konfigurace podvozku. Typickými představiteli takových zařízení jsou

  • v oblasti sociálně-zdravotní invalidní vozík nebo sanitní lehátko určené k provozu ve složitých terénních a prostorových podmínkách;

  • v oblasti obranně-bezpečnostní inspekční roboty resp. stabilizované nosiče zbraňových systémů určené do prostor s vysokým potenciálním nebezpečím.

V souladu s humanitním pojetím techniky na univerzitě se aktivita zaměřuje prioritně na oblast sociálně zdravotní a invalidní vozík.

Použitá technologie je založena na předchozím teoretickém výzkumu pomocí matematických a simulačních modelů. Inovativní přínos technologie spočívá v přenesení stabilizačního systému z obvyklé polohy na nástavbě vozidla přímo do podvozku, který je realizován 4 kolovými nezávislými aktivními odpruženými a tlumenými polonápravami, každá se 4 stupni volnosti. Konstrukce polonáprav umožňuje vozidlu kromě stabilizované jízdy ještě nestandardní manévry, jakými jsou asistence při nastupování a vystupování, změna světlé výšky podvozku za jízdy, průjezd zúženým profilem, boční nebo diagonální jízda a zatáčení s libovolným poloměrem zatáčky, včetně otáčení na místě. Koncepce umožňuje změny konfigurace podvozku a odpoutání jednotlivých pojezdových kol od pojezdové plochy, což umožňuje kráčení v málo únosném terénu, překonání překážky překročením a eventuelní pohyb do a se schodů. Stabilizovaná jízda a schopnost nestandardních manévru jsou klíčovými výhodami.

Video z prvních pohybů zařízení

První pohyby zařízení naznačují široký potenciál aplikací zařízení. Video je možné shlédnout zde [MTS 62.2MB].

Kontakt:

doc. Ing. Miroslav Šír CSc.
Telefon: 485 354 136
E-mail: miroslav.sir@tul.cz