Zařízení ke vstřikování tekutého plynu pro spalovací motor

Cílem je provedení vstřikovače LPG, které odstraňuje riziko tvoření námrazy při vstřikování kapalného LPG externím ohřevem koncového tělesa vstřikovače. Zvýšení teploty koncového tělesa vstřikovače s palivovým kanálem a výtokovou tryskou zabrání vzniku námrazy, zvýšená teplota stěny palivového kanálu přitom současně zvýší tlak LPG v kanálu. Tím vzroste i výtoková rychlost mokré páry LPG do nasávaného vzduchu a zabrání se tak vzniku námrazy na hraně výstupní trysky (která je proti namrzání chráněna i teplem z ohřívaného koncového tělesa vstřikovače). Zástavba vstřikovače LPG s externím ohřevem koncového tělesa do sacího potrubí motoru může být v konstrukčním provedení řešena pro stěnový výtok LPG do nasávaného vzduchu: odstraní se tím omezení průtočného průřezu v sacím potrubí, kterým se snižují výkonové parametry motoru při provozu na benzin i na LPG.

Moderní vozidlové různopalivové motory na benzin i LPG používají ke tvoření plyno-vzdušné směsi řízené vícebodové vefukování plynné fáze LPG do sacího potrubí před sacími kanály v hlavě válců. Vstřikovací ventily (někdy označované jako injektory) jsou umístěny buď jednotlivě na sacích trubkách jednotlivých válců, nebo jsou sesazeny do bloku a plynné palivo je do sacích trubek jednotlivých válců přiváděno hadičkami. Při odparování LPG v palivovém kanálu koncového tělesa vstřikovače se výrazně sníží teplota koncového tělesa vstřikovače a na jejím vnějším povrchu se vytváří vrstva námrazy. Námraza se z povrchu postupně odlamuje a vzhledem k tomu, že část koncového tělesa s výtokovou tryskou zasahuje do sacího potrubí motoru, jsou úlomky námrazy zanášeny nasávaným vzduchem do válce motoru, kde náhodně způsobují vynechání zážehu. Bezproblémový provoz zážehového motoru se vstřikováním kapalného LPG musí být konstrukčně zajištěn takovým řešením vstřikovače kapalného LPG, které zabrání vzniku námrazy v oblasti vstřikovače nebo v nasávaném vzduchu.

Kontakt:

Ing. Pavel Brabec Ph.D.
Telefon: 485 353 159
E-mail: pavel.brabec@tul.cz