Praktické uplatnění pneumatického pružicího prvku

Aktivita se zaměřuje do oblasti vibroizolace řidiče (pasažéra) v dopravním prostředku a zvýšení jeho komfortu. To je realizováno zabudováním vibroizolačního pneumatického prvku do sedáku, například automobilového. Řešení umožňuje měnit tuhost čalounění sedáku přifukováním nebo odpouštěním vzduchu z prvku. Je konstrukčně zajištěno, že tvar povrchu sedáku zůstává beze změny a zachovává původní ergonomický návrh a jsou ovlivňovány pouze dynamické vlastnosti, tedy přenos vibrací z podvozku na člověka, a rozložení tlaku v kontaktní zóně sedáku. Technologie je založena na výzkumu v oblasti vibroizolace a komfortu pasažéra automobilu (dopravního prostředku, stroje). S ohledem na tržní uplatnění lze u konstrukčního řešení spatřovat následující výhody:

  • jednoduchá konstrukce,
  • lze posoudit možnost přímého zakomponování do sedáku již při vypěňování formy čalounění,
  • možnost segmentace trhu (podle způsobu regulace tlaku: ruční, elektronická, automatická),
  • možnost ovlivňovat distribuci tlaku v kontaktní zóně sedáku.

Dalším využitím automatické regulace je dosažení pomalé periodické změny tlaku bez vědomí pasažéra. Tím jsou zajištěny pravidelné změny rozložení měrných tlaků mezi pasažérem a sedákem. To by mohlo přispívat k lepšímu prokrvování dolních končetin. Prvek je možno uplatnit ve všech typech dopravních prostředků. Možná je aplikace i v invalidních vozících nebo nemocničních lužkách, kde neproměnlivost tlakového zatížení v kontaktní zóně muže způsobit výrazné komplikace.

Kontakt:

Ing. David Cirkl Ph.D.
Telefon: 485 354 150
E-mail: david.cirkl@tul.cz