Projekt se zaměřuje na stroje a zařízení zpracovatelského průmyslu, zejména na problematiku vysoce výkonných komponent strojů s vysokou mírou integrace mechatronických prvků a sofistikovaných struktur inteligentních systémů a servisních aplikací robotů. V aktivitách jsou zastoupeny servisní roboty určené na pomoc imobilním spoluobčanům při jízdě ve ztíženém terénu a také servisní roboty pro inspekční a technologické nasazení na vertikální skleněné stěně. Jsou zde zastoupeny komponenty a inovační moduly pro aplikace v automobilovém průmyslu. Sem patří zařízení pro vstřikování tekutého plynu do spalovacího motoru, pneumatické vibroizolační prvky automobilové sedačky a zprostředkovaně sem patří i inteligentní systém řízení nástroje pro tažení výlisků z plechu a nové polymerní kompozity s přírodními plnivy pro rozmanité aplikace a předpokládaným užitím ve výplních automobilů. Sofistikované textilní inovace jsou zastoupeny strojem na výrobu třídimenzionálních textilií ROTIS a speciální samonosné náviny do moderních šicích strojů.

Letáky jednotlivých aktivit v PDF formátu:

ROBOTUL: česky, english