Vedoucí projektu:

Doc. Ing. František Novotný, CSc.

Kontakt:

Telefon: 485 352 903
E-mail: frantisek.novotny@tul.cz

Vedoucí aktivit:

Servisní roboty pro inspekční a technologické funkce na vertikálních stěnách (IA 04)

Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Telefon: 485 352 943
E-mail: marcel.horak@tul.cz

Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy (IA 06)

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Telefon: 485 353 340
E-mail: petr.lenfeld@tul.cz

Progresivní technologie výroby samonosných spodních návinů pro šití autopotahů (IA 07)

Prof. Ing. Jaroslav Beran CSc.
Telefon: 485 353 171
E-mail: jaroslav.beran@tul.cz

Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II (IA 08)

Prof. Ing. Ladislav Ševcík CSc.
Telefon: 485 353 316
E-mail: ladislav.sevcik@tul.cz

Praktické uplatnění pneumatického pružicího prvku (IA 01)

Ing. David Cirkl Ph.D.
Telefon: 485 354 150
E-mail: david.cirkl@tul.cz

Zařízení ke vstřikování tekutého plynu pro spalovací motor (IA 02)

Ing. Pavel Brabec Ph.D.
Telefon: 485 353 159
E-mail: pavel.brabec@tul.cz

Mobilní stabilizovaná platforma s možností nestandardních manévrů pro sociálně-zdravotní a obranně-bezpečnostní použití (IA 03)

doc. Ing. Miroslav Šír CSc.
Telefon: 485 354 136
E-mail: miroslav.sir@tul.cz

Inteligentní systém řízení nástroje pro tažení výlisků z plechů (IA 05)

Ing. Pavel Solfronk Ph.D.
Telefon: 485 353 374
E-mail: pavel.solfronk@tul.cz