Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II (IA 08)

V období předcházejícím řešení projektu

V rámci projektů MPO a výzkumného centra TEXTIL II bylo řešeno mnoho úkolu pro komerční sféru spojených s filtrací. Dále komerční zkušenosti týmu vycházejí z řešení doplňkové činnosti. Doplňková činnost je zaměřena zejména na řešení technických problému z oblasti strojírenství a textilního průmyslu pro komerční firmy.

Proof of Concept (PoC)

V rámci fáze Proof of Concept (PoC) byla provedena:

 • úprava přihlášek národního patentu, příprava a podání evropského patentu;
 • byla uspořádána prezentační akce pro firmy s potencionálním zájmem o výrobek;
 • výroba a doplnění vstupního zařízení;
 • prováděny testy s materiály od zákazníků;
 • vytvářen katalog výrobků;
 • byly vypořádány připomínky hodnotitelů;
 • vyráběny zákaznické prototypy textilií a provádět jejich testování.;
 • zkonstruována samočinná brzda výrobku;
 • zpracována výkresová dokumentace k brzdě;
 • připraveny prezentační materiály pro marketingové aktivity;
 • provedeno plné zvětšení šíře stroje instalací aktuátorů.

Příprava komercionalizace

Fáze Příprava komercializace byla zahájena účastí na MSV 2013 v Brně. Stroj byl předváděn v činnosti a zájemcům byly předávány výrobky.

Komercializační aktivity je možné v současné době rozdělit do pěti základních okruhů:

1. Publikační komercializační činnost v nakladatelství

HANUŠ,J.- RYDLO, P.- ŠEVČÍK, L.-KONEČNÝ, M.-VEJRYCH, D.- DIBLÍK, M.: The Design of the Folding Device for the Production of 3D Textile Products. In.: Modern Methods of Construction Design. Str. 55-61. SPRINGER 2014, ISSN 2195-4356, ISBN 978-3319-05202-1.

2. Cílené vyhledávání potenciálních partnerů a oblastí využitelnosti výrobku:

Probíhají jednání s potenciálními partnery pro uplatnění technologie v oblasti

 • Filtrace a sorpce kapalin.
 • Filtrace a vzduchu.
 • Tepelné izolace.
 • Hlukové a antivibrační izolace.
 • Stavební izolace.

3. Výstavy:

 • Aktivní účast na MSV 2013 v Brně, vystaven prototyp stroje i výrobky, říjen 2013.
 • Aktivní účast na výstavě světové výstavě Chinano, Su-Chou Čína, vystaveny skládané vodní filtry, listopad 2013.

Plánované výstavy:

 • Aktivní účast na MSV 2014 v Brně, vystaven prototyp stroje i výrobky, říjen 2014.
 • Aktivní účast na výstavě světové výstavě Chinano, Su-Chou Čína, vystaveny skládané vodní filtry, listopad 2014.
 • Výstava Global Petroleum Show, Calgery, Canada, červen 2014.

3. Co nabízíme partnerům

Potenciálním výrobcům stroje:

 • Licenci na výrobu stroje ROTIS II;
 • Založení SPIN OFF firmy;
 • Spolupráci při zavádění sériové výroby stroje ROTIS II;
 • Spolupráci na výzkumu a vývoji vstupních, výstupních a pomocných zařízení;

Potenciálním uživatelům stroje:

 • Instalace stroje do linek;
 • Spolupráci na vývoji vstupních, výstupních a pomocných zařízení;
 • Systém pro kontrolu integrity povrchu speciálních zařízení;

Výrobcům skládaného materiálu:

 • Licenci na výrobek stroje ROTIS II;
 • Založení SPIN OFF firmy;
 • Spolupráci při vývoji výrobku, skladba vrstev (sdílené know how);

Uživatelům výrobku:

 • Pomoc při výzkum a vývoji aplikací;

4. Výzkumné aktivity spojené s možností komerčního využití stroje a výrobků:

 • AQUATEST Zvýšení účinnosti sorbentů. Odstranění lehkých olejových fází z hladiny podzemních vod.
 • GREINER Konstrukce tepelných izolací bojlerů na teplou vodu. Cílem je snížení tepelných ztrát na úroveň požadovanou normami pro rok 2017.
 • HONEYWELL filtrační vložky respirátorů, ochrana proti částicím, kombinovaný ochrana, vložky do ochranné pracovní obuvi, ochrana obličeje
 •  GEA Filtry vzduchotechniky vyšší kategorie filtrace F8, filtry velikosti 60x60 cm, zvýšení povrchu filtrů s aktivní nanovlákennou vrstvou.
 • NAFIGATE filtrace vody, odstraňování bakterií
 • DONALDSON vzduchové filtry automobilů
 • a další

5. Příprava dokumentace, licenční smlouvy, Spin-off firmy

Evropské patenty

 • EP 1985735 B1 Hanuš J., Ševčík L., Konečný M., Rydlo P.:Device for producing textile of the defined thickness. Vlastník: Technická univerzita v Liberci. Prodlužována platnost na DE 2013.
 • EP 2309045 A1 Hanuš J., Ševčík L., Konečný M., Rydlo P., Diblík M.: Pleated fabric and textile formation comprising a layer of pleated fabric. Vlastník Technická univerzita v Liberci.

Příprava licenční smlouvy s následným prodejem licence konkrétnímu subjektu (např. GEA, DONALDSON, HONEYWELL, NAFIGATE a další). Hledání nových oblastí využití. Příprava strojní a elektro dokumentace k předání.