Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy (IA 06)

V období předcházejícím řešení projektu

V období předcházejícím řešení projektu byly duševním vlastnictvím ochráněny výzkumem získané NF kompozity s rozdílným typem přírodních vlákenných plniv, s rozdílným procentuálním obsahem přírodních plniv a rozdílným typem aditiva. Dále byly provedeny inovace technologických postupů přípravy, výroby a zpracování NF kompozitů.

Proof of Concept (PoC)

V první fázi PoC byly realizovány následující činnosti

 • analýza vlastností polymerních materiálů s přírodními plnivy z hlediska dopracování výsledků pro ochranu duševním vlastnictvím a pro následné aplikace;
 • parametrizace technologie zpracování kompozitů z hlediska rozdílného typu přírodního plniva a procentuálního množství plniva;
 • příprava polymerních materiálů s přírodními plnivy pro aplikační testy;
 • průzkum trhu jak v rámci ČR, tak i mimo ČR;
 • marketingová studie "Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy";
 • byly vypořádány připomínky hodnotitelů.

Plán činností pro nejbližší období:

 • dokončit činnosti v oblasti polymerních materiálů;
 • dopracování ochrany duševním vlastnictvím;
 • příprava smluv pro průmyslovou sféru ve spolupráci s technologickými skauty;
 • příprava prezentačních materiálů pro marketingové aktivity;
 • oslovení a zahájení jednání s potencionálními partnery pro aplikační použití polymerních materiálů s přírodními plnivy;
 • příprava a výroba polymerních materiálů s přírodními plnivy pro aplikační testy ve firmách;
 • ověření ve výrobě;
 • školení pracovníků individuální aktivity ve vybraných oblastech.

Příprava komercionalizace

Fáze příprava komercializace byla zahájena jednak účastí na MSV 2013 v Brně a jednak cíleným oslovováním potencionálních partnerů. V rámci legislativy byl získán evropský průmyslový vzor.

Komercializační aktivity je možné v současné době shrnout do následujících oblastí:

1. Marketingové a komercionalizační aktivity

 • Probíhá příprava podkladů pro zveřejnění na webu EEN (Enterprise Europe Network).
 • Byl proveden průzkum trhu v oblasti vstupních surovin (producenti kokosových vláken).
 • Probíhá aktualizace a modernizace webové stránky pro danou aktivitu.
 • Příprava na prezentaci na MSV Brno 2014.
 • Inovace a aktualizace prezentačních materiálů k aktivitě.

2. Cílené vyhledávání potenciálních partnerů

 • Na základě realizovaných komercializačních aktivit probíhají jednání s potenciálními partnery pro aplikační nasazení polymerních materiálů s přírodními plnivy
 • Průběžná prezentace firmám a společnostem z rozdílných oblastí průmyslu:
  • Spotřební průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Ostatní průmysl

3. Odborné činnosti, průzkumy

 • Příprava polymerních materiálů s přírodními plnivy pro technologické zkoušení.
 • Úprava forem a strojů pro parametrizace procesu.
 • Odborné a provozní činnosti spojené s technologickým zkoušením a ověřováním.
 • Vyhodnocení technologického zkoušení.
 • Testování a měření vlastností.
 • Atest zdravotní nezávadnosti materiálů.

4. Příprava dokumentace, legislativa

 • Problematika v oblasti duševního vlastnictví
 • Příprava licenční smlouvy a cenové ohodnocení duševního vlastnictví skauty projektu
 • Rešerže spin-off firem v ČR
 • Studium legislativy ohledně spin-off firmy
 • Legislativní a právní problematika založeni spin-off firmy na TUL, jednání s kvestorem a právním oddělením TUL
 • Účast na konferenci ohledně komercializačních aktivit
 • Příprava na školení v této oblasti