Mobilní stabilizovaná platforma s možností nestandardních manévru pro sociálně-zdravotní a obranně-bezpečnostní použití (IA 03)

Datum plánovaného zahájení aktivity 01.10.2012

Datum plánovaného ukončení aktivity 30.06.2015

Datum ukončení Proof of Concept (PoC) 30.09.2013

Popis:

Předmětem aktivity je zařízení pro přepravu objektu s vysokými nároky na zachování stabilizované polohy v komplikovaném terénu, který vždy nelze překonat prostou jízdou a je nutno použít stabilizační systém a systém nestandardních manévru spojených se změnami konfigurace podvozku. Aktuálně je k dispozici kompletní funkční vzorek. Budou dopracovány a odladěny řídící algoritmy řídicího systému a provedeny nezbytné úpravy konceptu, aby bylo možno připravit ochranné dokumenty pro vynálezy a užitné vzory.

Ve fázi příprava komercializace bude především vytvořena technická dokumentace prototypu pro oblast sociálně-zdravotní nebo pro oblast obranně-bezpečnostní, případně pro obě. Taková dokumentace už muže být sama o sobě předmětem komercializace. Je však možno pokračovat až k výrobě prototypu, nejlépe ve spolupráci s budoucími producenty zařízení, čímž se komercializační potenciál přiměřeně navýší. Paralelně k tomu se budou komercializovat ochranné dokumenty duševního vlastnictví.

V období předcházejícím řešení projektu byla:

 • byl realizován 3D model stabilizované platformy;
 • byl sestaven simulační model vybavený požadovanými funkcionalitami;
 • V simulačním režimu byly stanoveny technické parametry komponent platformy;
 • na základě simulací byl realizován zpřesněný virtuální model a vytvořena výrobní dokumentace funkčního vzorku platformy;
 • byl postaven mechanicky kompletní funkční vzorek;
 • bylo zahájeno patentové řízení ve věci „Závěs kola vozidla, ...”.

Řešení:

Ve fázi Proof of Concept bude stávajícímu funkčnímu vzorku podvozku implementován elektronický řídicí systém s případným doplněním elektrické a elektronické výzbroje a budou doladěny řídicí algoritmy pro stabilizaci a realizaci nestandardních manévru. Dopracování technologie s přesahem do komercializační fáze se bude týkat především elektrických pohonu jednotlivých stupňů volnosti podvozku z hlediska typu, výkonu a především krytí pro venkovní použití.

V první fázi PoC byly realizovány následující činnosti

 • rešerše problému a příprava zadání pro patentovou kancelář;
 • montáž a propojení řídicích jednotek jednotlivých pohonů;
 • oživení jednotlivých modulů řídicího softwaru bez vzájemné koordinace;
 • stavba zkušebního stendu pro testování šestiosého polohového čidla;
 • „přezutí” pojezdových kol běhouny z PUR;
 • úprava a doplnění virtuálního modelu platformy;
 • přepracování tlumičo-pružinových jednotek;
 • zahájení kinematických výpočtů základních a nestandardních manévrů platformy jako základu pro algoritmy řízení jednotlivých pohonů;
 • dokončení patentového řízení ve věci „Závěs kola vozidla, ...”.

Plán činností pro nejbližší období:

 • instalace fundamentálního šestiosého a dalších polohových čidel, jejich implementace do řídicího systému platformy;
 • oživení zobrazovacího modulu řídicího softwaru;
 • implementace a programování řídicího joysticku;
 • algoritmizace základních a nestandardních manévrů platformy;
 • programování a testování řídicích algoritmů;
 • laboratorní testování funkčního vzorku;
 • zahájení řízení k ochraně průmyslových práv vztažených k celé platformě a k jejím subsystémům;
 • příprava marketingových aktivit.

Výstup:

Proběhne dokončení patentového řízení u přihlášky vynálezu č. PV 2009-440, "Závěs kola vozidla, zvláště vozidla pro jízdu v nerovném terénu", která je ve stádiu úplného průzkumu u ÚPV ČR a u mezinárodní přihlášky č. PCT/CZ2010/000076, která byla po úspěšně mezinárodní rešerši převedena do fáze žádosti o Evropský a USA patent. Předmět aktivity má potenciál další právní ochrany. Koncepce vozidla bude chráněna užitným vzorem, k ochraně patenty se hodí algoritmy řízení nestandardních manévrů.

Produkt má potenciál pro všechny druhy komercializace. Může se jednat o prodej prototypu vytvořeného vlastní činností, o smluvní podíl na vývoji pro konkrétní produkční  firmy, o prodej výrobní dokumentace a softwaru, o licencování výsledku výzkumu i o udělování licencí k patentům na vynálezy a užitné vzory uplatněným v produktu. Výstupem fáze příprava komercializace bude mimo jiné rozhodnutí o prioritním směru komercializace a oslovování relevantních průmyslových podniků.

Video z prvních pohybů zařízení

První pohyby zařízení naznačují široký potenciál aplikací zařízení. Video je možné shlédnout zde [MTS 62.2MB].