V rámci projektu bylo v první fázi Proof of Concept (PoC) podpořeno 8 individuálními aktivitami, které mají zárodek v předchozích velkých projektech TUL, ve výzkumných centrech a ve výzkumném záměru.

Na základě hodnocení byly z 8 individuálních aktivit na konci první fáze vybrány 4 nejperspektivnější aktivity, které jsou podpořeny ve druhé fázi Příprava komercionalizace:

IA 4. Servisní roboty pro inspekční a technologické funkce na vertikálních stěnách

IA 6. Aplikace a zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy

IA 7. Progresivní technologie výroby samonosných spodních návinů pro šití autopotahů

IA 8. Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II

Zbylé aktivity zůstávají i nadále uplatnitelné v praxi, ale nejsou již podpořené v druhé fázi projektu:

IA 1. Praktické uplatnění pneumatického pružicího prvku

IA 2. Zařízení ke vstřikování tekutého plynu pro spalovací motor

IA 3. Mobilní stabilizovaná platforma s možností nestandardních manévrů pro sociálně-zdravotní a obranně-bezpečnostní použití

IA 5. Inteligentní systém řízení nástroje pro tažení výlisků z plechů