AKTUALITY

Tisková zpráva

Projekt Nové technologie a speciální komponenty strojů byl ukončen, více v PDF souboru .

Účast na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF Brno 2015

V rámci probíhajících komercializačních aktivit bude systém servisního robotu ROBOTUL® Vertical Climber 02 prezentován na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF Brno 2015, který se bude konat v termínu od 22. do 25. 4. 2015. Podrobnosti jsou dostupné na:
http://www.bvv.cz/ibf/ibf-2015/najdete-nas-na-veletrhu/ustav-pro-nanomaterialy-pokrocile-technologie-a-in/

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI), realizuje v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - podpora pre-seed aktivit projekt ‚‚Nové technologie a speciální komponenty strojů" reg. č. CZ.1.05/3.1.00/13.0291 orientovaný do oblasti Konkurenceschopné strojírenství.

Projekt uspěl ve výzvě MŠMT číslo 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI. Cílem výzvy je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod.

Základní informace o projektu

  • délka: 3 roky,
  • doba realizace projektu: zahájení k 1. 10. 2012 s předpokládaným ukončením k 30. 6. 2015,
  • celková výše dotace: 33 681 215 Kč,
  • poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  • financování: 15 % je poskytnuto ze státního rozpočtu a 85 % z rozpočtu evropské unie,
  • vedoucí projektu: doc. Ing. František Novotný, CSc.

Cíl projektu

Urychlit zavádění nadějných technologii a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době na Technické univerzitě v Liberci k dispozici.

V projektu jsou zastoupeny servisní roboty, kompozitní materiály, komponenty a inovační moduly pro aplikace v automobilovém průmyslu a sofistikované textilní inovace.

Projekt je zaměřen na cílené vyhledávání partnerů pro komerční uplatnění vybraných nadějných výsledků výzkumu v praxi. Zároveň podporuje další rozvoj infrastruktury pro transfer technologii na TU v Liberci a napomáhá koncipovat komercializační uplatnění projektem podporovaných individuálních aktivit.

Projekt je rozdělen do dvou fází:

První fáze Proof of Concept (PoC) probíhala od 01.10.2012 do 30. 9. 2013 a bylo v ní podpořeno 8 individuálních aktivit, řešených v relativní autonomii.

Druhá fáze Příprava komercionalizace probíhá nyní od 1.10.2013 do 30.06.2015, kdy projekt končí. V této fázi již pokračují jen 4 vybrané aktivity.

V případě zájmu o informace o nabízených řešeních a produktech projektu přejděte přímo do sekce: Nabízené řešení a zařízení. Pokud chcete informace o jednotlivých aktivitách v projektu z pohledu řešeného projektu, pak přejdete do sekce: Individuální aktivity.

Letáček v PDF: česky